फिर्ता नीति

फिर्ता नीति

रद्द र फिर्ता

यदि भुक्तानी संचालन पछि यो रद्द गर्न को लागी आवश्यक हुन्छ, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्: टेलिफोनहरू: + 44 20 3807 9690 E-mail: info@vnz.bz... कृपया ध्यान दिनुहोस् कि फिर्ता मात्र कार्ड को लागी गरीएको छ जसको साथ भुक्तानी गरिएको थियो।