a swimming pool that is in the water

$ 25000 को भुक्तानी - लगानी कार्यक्रम द्वारा नागरिकता

बिक्रेता
लगानीबाट नागरिकता
सामान्य मूल्य
$ 25,000.00
छुट मूल्य
$ 25,000.00
सामान्य मूल्य
बेचियो
एकाई मूल्य
लागि 

हाम्रो वेबसाइटको एक कार्यक्रम मार्फत लगानीबाट नागरिकता प्राप्त गर्न १०,००० डलर जम्मा। हाम्रो वेबसाइटमा वर्णन गरिएको कुनै पनि कानूनी कार्यक्रमहरूको लागि तपाईं पूर्वभुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।

भुक्तानी गर्नु अघि, तपाईंको छनौट गरिएको प्रोग्रामको लागि लगानीकर्ताका लागि सबै आवश्यकताहरू पढ्नुहोस्।